En aarhusiansk startup, PlanetDairy, har skabt en ny type produkt med mindre miljøpåvirkning ved at kombinere dele fra mælk og planter. Med støtte fra ”Den Grønne Investeringspulje” i Aarhus Kommune har de kunnet teste produkterne i stor skala, hvilket har banet vejen for udvikling af produkterne og virksomheden – og samtidig været med til at nedbringe CO2-forbruget i Aarhus Kommune.

”Hos PlanetDairy ønsker vi at bringe det gode fra planter og koen sammen, så vi opnår en kraftig reduktion af CO2. Lige nu rammer vi en reduktion på 40% uden at gå på kompromis med den gode smag. Missionen er at bidrage til fremtidens mejeri – og ost er en god begyndelse.” fortæller Jakob Skovgaard, CEO hos PlanetDairy.

Revet cheddar eller mozzarella med planteingredienser  udgør de første produkter fra iværksættervirksomheden, og siden den blev stiftet i 2022, har de tre medstiftere arbejdet intensivt for at udvikle og afprøve produkterne. I denne proces har de bl.a. indgået i samarbejde med køkkener i Aarhus Kommune.

Et testforløb banede vejen
Med opbakning fra Den Grønne Investeringspulje, har PlanetDairy i samarbejde med nogle af Aarhus Kommunes køkkener over en tre måneders testperiode afprøvet produkterne på et plejehjem, en café på et folkehus og en skole. PlanetDairy har leveret de revne varianter til køkkenerne og været fluen på væggen, mens maden er blevet tilberedt og spist.

”Gennem samarbejdet har vi kunne justere og optimere produkterne, så de kan afløse de traditionelle oste. Samarbejdet med Aarhus Kommune har været fantastisk, for det har gjort, at vi har fået bekræftet, at vores egne køkkentest kan bruges direkte i storkøkkener og til industrielt formål. Vi er superstolte og lettede over, at vores mål med en kraftig reduktion af  CO2 belastning kan give værdi i stor skala. PlanetDairy’s produkter er nu lanceret hos de fleste catering firmaer under navnet Audu, og har en CO2 reduktion på 40%” siger Jakob Skovgaard CEO hos PlanetDairy”


Gode resultater hos Aarhus Kommune

Personalet i storkøkkenerne i Aarhus Kommune kæmper dagligt med at nedbringe CO2 forbruget. En del er vundet ved fokus på madspild, mere grønt, hvidt i stedet for rødt kød – og nu også indkøb af klimavenlige produkter til ostespisere.

CO2 belastningen på almindelige oste ligger et sted mellem okse- og svinekød. Ved at anvende produkterne fra PlanetDairy har Aarhus Kommune i køkkener fjernet 40% af klimabelastningen fra osteforbruget uden af gå på kompromis med funktionalitet og smag.

Ifølge Bente Kramer Møller, som er projektleder på Klimapolitisk Fødevarestrategi fra Aarhus Kommune, der er tale om en stor forbedring:

”I Aarhus Kommune har vi en strategi om at nedbringe CO2 fra de indkøbte fødevarer med 25 %, og vores køkkener er allerede godt i gang. Men vi er nysgerrige på nye og innovative produkter, der kan være med til at reducere udledningen yderligere. Derfor er det spændende at blive introduceret for PlanetDairy’s produkter, hvor vi simpelt og uden ændringer i arbejdsgange kan skære i klimaregnskabet uden vores spisende bemærker det.”

Tilst skole er et af de steder i Aarhus Kommune, hvor PlanetDairy har testet produkterne.
“Vi laver mad til 250 personer hver dag” siger Anette Holm Pilgaard, som er kantineleder på Tilst Skole, og fortsætter: ”Vi er meget interesserede i tiltag, der kan forbedre vores klimaaftryk. Det er derfor utroligt dejligt, når vi får præsenteret nye produkter, som dem PlanetDairy kommer med. Når vi så samtidig kan bruge dem 1 til 1 i stedet for vores nuværende råvarer er det jo helt fantastisk. På vores skole bruger vi produkterne til lasagne, ostesnurrer, pizza og som pålæg. “

Store planer for fremtiden
Det ser da også ud til, at der kommer endnu flere nye produkter fra PlanetDairy, for de tre medstiftere har store planer om at udvide produktsortimentet og at reducere miljøpåvirkningen yderligere:
”Vi forventer over de næste år at komme med en række yderligere produkter, der alle lever op til ambitionen om at reducere CO2 belastningen fra mejeriprodukter betragteligt. Vi har meget store ambitioner. Vores mål er over tid at komme op mod 90% reduktion. Vi vil være et foodtech-powerhouse og frontløbere i den grønne omstilling inden for fødevareproduktion.” siger Jakob Skovgaard.
Det næste skridt for de danske iværksættere er at rejse en investeringsrunde på op til 30 millioner kroner og for alvor sætte strøm til kommerciel skalering og udbredelsen af deres oste – også uden for Danmarks grænser.

Om PlanetDairy

  • Stiftet i 2022 af Jakob Skovgaard, Jesper Colding og Paul Cornillon som alle har lang erfaring i mejeriindustrien, bl.a. fra Arla.
  • Missionen er at nedbringe CO2 forbruget på mejeriprodukter. I første omgang sker dette ved at tage det bedste fra planter og det bedste fra mælken. Derved opnås produkter der smager og fungerer som almindelige mejeriprodukter, men hvor CO2 forbruget er reduceret.
  • PlanetDairy’s første oste er lanceret under Audu branded og har CO2 reduktion er på 40%.

Læs mere på www.audu.dk

Den Grønne Investeringspulje

  • Etableret af Aarhus Byråd som et pilotprojekt
  • Investeringspuljen er på i alt 3,5 mio. kr. og medfinansierer aarhusianske virksomheders arbejde med udvikling, test og/eller demonstration af nye grønne løsninger. Løsninger der på sigt kan komme alle kommunens borgere til gavn.
  • Puljen støtter projekter og løsninger, der kan være med at til at sikre en mere grøn og bæredygtig kommunal drift- og serviceproduktion og bidrage til realiseringen af klimamålene for Aarhus – som bysamfund og som virksomhed/organisation
  • Der kan maksimalt ydes et tilskud på 250.000 kr. i medfinansiering.